"Egaa dhaqaa, maqaa Abbaatii fi Ilmaatti, kan hafuura Qulqulluutti isaan cubuudhaan, saba hundumaa bartoota koo godhaa" Matt. 28:19

Contacts

Contact US

For general questions about UOEC, or for information on how you or your congregation can get involved in UOEC, please use the form below.

Mailing Address:

United Oromo Evangelical Churches (UOEC)

1947 Ravine Way, Reynoldsburg, OH 43068, USA

Tel. 614-599-4793|Fax: 866-744-0241